polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. „Pod Skrzydłami” Piotr Skopiec i wspólnicy s.j. prowadząca działalność pod adresem: Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292901, NIP: 5220057654, REGON 010515570; prowadzi sklep internetowy pod adresem: https://komtur.pl.
  2. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Kupujących.
  3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „Pod Skrzydłami” Piotr Skopiec i wspólnicy s.j. prowadząca działalność pod adresem: Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292901, NIP: 5220057654, REGON 010515570 (dalej „Apteka” lub „Administrator”).
  4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
  5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Administrator podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wyciekom danych osobowych (nieuprawnionemu ujawnianiu) oraz ich zniekształceniu (naruszeniu integralności danych).

 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

  1. Każdorazowo cele, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika lub Kupującego w Sklepie Internetowym.
  2. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących przez Administratora:

   • zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży;
   • marketing bezpośredni produktów lub usług Komtur Polska sp. z o.o. (dystrybutor produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu) lub Apteki, w tym wysyłka newslettera.

  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło do konta, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, NIP, PESEL.
  4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży lub – w zależności od przypadku – wystawienia faktury VAT.
  5. Dane osobowe Użytkowników lub Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży. Administrator przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub Komtur Polska sp. z o.o. jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego Administrator przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.
  7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących w celu marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  8. Odbiorcami danych osobowych osób odwiedzających Sklep Internetowy mogą być:

   • podmioty świadczące usługi zarządzania Sklepem Internetowym: Komtur Polska sp. z o.o. Plac Farmacji nr 1, 02-699 Warszawa, KRS 0000221399, NIP 5222749770, REGON 015805870; oraz Konkret PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kartonowej 6 A, 04-781 Warszawa, NIP: 9522108907
   • w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
   • Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Dublin (dalej „Facebook”) w zakresie adresu IP oraz danych technicznych przeglądarki w związku z wykorzystaniem optymalizacji Facebook Pixel;
   • Google LLC w związku z korzystaniem z takich narzędzi systemowych jak Google Ads, Google Analytics czy Google AdSenses;
   • dostawca usług hostingowych dla Administratora: H88 S.A., z siedzibą w Polsce, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań;
   • zewnętrzni dostawcy specjalizujący się w dostarczaniu usług marketingowych (np. agencje marketingowe) w związku z projektowaniem, planowaniem i umieszczaniem reklam.

 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  1. Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  2. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie Administrator, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjną na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: pku(at)pkusklep.pl
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:

   • ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora w przepisach obowiązującego prawa lub
   • gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez Administratora roszczeń.
   • Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i Administratora łączy Umowa Sprzedaży.

 4. COOKIES

  1. Pliki cookies, zwane także „ciasteczkami”, to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika oraz Kupujących w związku z odwiedzaniem Sklepu Internetowego. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Administrator w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego używa plików cookies, służące udoskonalenia witryny Sklepu Internetowego z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia ich bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu Internetowego. Pliki cookies umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie, a także umożliwiają prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów firmy poprzez wyświetlanie reklam przy współpracy z partnerami takimi jak Google LLC lub Facebook Ireland Ltd (tzw. reklama targetowana lub poprzez komunikację telefoniczną).
  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

   • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym;
   • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   • zapamiętywania danych logowania do Sklepu Internetowego;
   • zapamiętywania odwiedzanych stron produktowych przez Użytkowników;
   • optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
   • optymalizacji reklamy produktów Komtur Polska sp. z o.o. lub Apteki poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisie społecznościowym Facebook, z użyciem pixela Facebooka, który pozwala na przekazywanie danych o aktywności na stronie Sklepu Internetowego do Facebook i wykorzystania tych informacji w celu dopasowania wyświetlanych tam reklam;
   • dopasowania treści i form reklam produktów i usług Komtur Polska sp. z o.o., wyświetlanych na witrynach internetowych Komtur Polska sp. z o.o. lub Apteki oraz Google LLC i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, między innymi przy pomocy narzędzi takich jak system Google Ads;
   • w celu umożliwienia witrynie internetowej przeanalizowania sposobu, w jaki sposób Użytkownicy z niej korzystają za pomocą rozwiązań Google Analytics oraz Google AdSense, w tym wyświetlanie Użytkownikom reklam na podstawie aktywności internetowych;
   • prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.

  4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
  6. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2020 r.
  2. Niniejsza Polityka jest uchwalana przez Administratora i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej polityki będą publikowane w Sklepie Internetowym.