Zgłaszanie działań niepożądanych

KOMTUR POLSKA Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie wszelkich informacji dotyczących podejrzenia działań niepożądanych po zastosowaniu produktów leczniczych:

 • Aldactone (Kalii canrenoas) 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
 • Cymevene (Ganciclovirum) 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dilatrend (Carvedilolum) 6,25 mg; 12 mg; 25 mg; tabletka
 • Fungizone (Amphotericinum B) 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Heminevrin (Clomethiazolum) 300 mg, kapsułka
 • Inhibace (Cilazaprilum) 0,5 mg; 1 mg; 2,5 mg; 5 mg; tabletka powlekana
 • Inhibace Plus (Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum) 5 mg + 12,5 mg; tabletka powlekana
 • Vesanoid (Tretinoinum) 10 mg, kapsułka miękka
 • Visudyne (Verteporfinum) 15 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
 • Xenical (Orlistatum) 120 mg, kapsułka twarda

W tym celu prosimy o czytelne wypełnienie załączonego poniżej formularza i przesłanie go:

 • Pocztą, listem poleconym na adres: 
  Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
  Komtur Polska Sp. z o.o. 
  ul. Puławska 405a 
  02 - 801 Warszawa
 • Faxem: 
  Na numer +48 22 56 62 601
 • Pocztą elektroniczną:
  Na adres email: phv(@)komtur.com
 • Informacje o działaniach niepożądanych można również zgłaszać telefonicznie: 
  tel.: +48 22 56 62 630

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne pacjenta np. inicjały, wiek lub płeć
 • dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej:
  1) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia;
  2) w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca wykonywania tego zawodu;
  3) podpis osoby, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgłoszenie nie jest przekazywane drogą elektroniczną;

 • nazwę produktu leczniczego podejrzanego o wywołanie niepożądanego działania (jeżeli to możliwe: jego datę ważności i numer serii);
 • opis wywołanego działania niepożądanego.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii: 
tel.: +48 22 56 62 630
e-mail: phv(@)komtur.com

Formularz zgłoszeniowy można również bezpośrednio przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa - dokładne dane znajdują się na formularzu zgłoszeniowym.

Podstawy prawne: 
Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku ze wszystkimi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszanie działań niepożądanych:

 

Aldactone

Dilatrend

Xenical

Vesanoid

Heminevrin 

Oncaspar

 

+48 22 566 26 30