Zgłaszanie działań niepożądanych

KOMTUR POLSKA Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie wszelkich informacji dotyczących podejrzenia działań niepożądanych po zastosowaniu produktów leczniczych:

Aldactone 200mg (20mg/ml) 10ml amp. 

Dilatrend 6.25mg, 12.5mg, 25mg tabl.

Xenical 120mg kaps.

Vesanoid 10mg x 100 kaps. 

Heminevrin 300mg x 100 kaps.

Oncaspar 750 IE/ml x 1 amp.

W tym celu prosimy o czytelne wypełnienie załączonego poniżej formularza i przesłanie go:

 • Pocztą, listem poleconym na adres: 
  Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
  Komtur Polska Sp. z o.o. 
  ul. Puławska 405a 
  02 - 801 Warszawa
 • Faxem: 
  Na numer +48 22 56 62 601
 • Pocztą elektroniczną:
  Na adres email: phv(@)komtur.com
 • Informacje o działaniach niepożądanych można również zgłaszać telefonicznie: 
  tel.: +48 22 56 62 630

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne pacjenta np. inicjały, wiek lub płeć
 • dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej:
  1) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia;
  2) w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca wykonywania tego zawodu;
  3) podpis osoby, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgłoszenie nie jest przekazywane drogą elektroniczną;

 • nazwę produktu leczniczego podejrzanego o wywołanie niepożądanego działania (jeżeli to możliwe: jego datę ważności i numer serii);
 • opis wywołanego działania niepożądanego.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii: 
tel.: +48 22 56 62 630
e-mail: phv(@)komtur.com

Formularz zgłoszeniowy można również bezpośrednio przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa - dokładne dane znajdują się na formularzu zgłoszeniowym.

Podstawy prawne: 
Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku ze wszystkimi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszanie działań niepożądanych:

 

Aldactone

Dilatrend

Xenical

Vesanoid

Heminevrin 

Oncaspar

 

+48 22 566 26 30