Połączenie spółek Komtur Investments Polska Sp. z o.o. i Komtur Investments Polska 2 Sp. z o.o.

Zarządy Komtur Investments Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Komtur Investments Polska 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informują, iż Spółki zamierzają dokonać połączenia.

Plan połączenia dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.

MISJA

MISSION

 

Komtur dba...o zdrowie pacjentów, potrzeby ludzi i wartości swoich klientów!


Komtur cares... about people's health, people's needs and customers' values!  

 

 

WIZJA

VISION

  

Być liderem rynku w każdej z biznesowych nisz, w której działamy! 

 

To be a market leader at every single business niche we fill!