Tworzymy jeden z nowocześniejszych i najbardziej ekologicznych budynków w Polsce. Dzięki ogniwom fotowoltaicznym sami będziemy wytwarzać 80% zużywanej energii. Na hektarze ziemi powierzchnia zabudowy będzie zajmować jedynie 18%, pozostały teren pokrywać będzie rozległy ogród wraz ze zbiornikiem wodnym zasilanym wodą opadową, spełniający również funkcję retencyjną. Budynek charakteryzuje się bardzo niską emisyjnością dwutlenku węgla. Zamiast klasycznej klimatyzacji pomieszczenia będą chłodzone i ogrzewane za pomocą pomp wykorzystujących wody gruntowe, umieszczonych 150 m pod poziomem gruntu.

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją siedziby:

MISJA

MISSION

 

Komtur dba...o zdrowie pacjentów, potrzeby ludzi i wartości swoich klientów!


Komtur cares... about people's health, people's needs and customers' values!  

 

 

WIZJA

VISION

  

Być liderem rynku w każdej z biznesowych nisz, w której działamy! 

 

To be a market leader at every single business niche we fill!