Komtur Services - Usługi:

Wspieramy Państwa w ramach:

  • procedur zatwierdzających
  • procedur refundacyjnych
  • programów zarządzania ryzykiem
  • działań w ramach pharmacovigilance
  • wszelkich, szeroko rozumianych zarządczych działaniań logistycznych