Komtur Orphan and Special Medicines - Leki Sieroce i Specjalistyczne

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z:

  • dystrybucją leków oraz preparatów żywieniowych o specjalnym medycznym przeznaczeniu, w przypadku chorób rzadkich oraz ultra rzadkich
  • reprezentacją spółki w procesie refundacji leku
  • rozwijaniem strategii marketingowych
  • reprezentacją spółki w przetargach publicznych
  • wprowadzaniem leku na rynek - „Market Access”
  • działaniami promującymi